Acest site foliseste cookies pentru a ne ajuta la imbunatatirea serviciilor oferite. Continuand navigarea pe site, acceptati conditiile noastre.

CMDTA-MJ organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post vacant de MEDIC DE FAMILIE

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, institutie subordonata Ministerului Justitiei organizeaza concurs cu candidati din sursa externa pentru ocuparea unui post vacant de medic de familie .

In conformitate cu prevederile Ord. m.s mr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, organizeaza concurs pentru un post de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de Familie pentru punctul de lucru situat in str. Nerva Traian, nr.6, sector 3, Bucuresti.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

- Cerere in care se mentioneaza postul pentru care se doreste sa concureze;

- Copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta / certificat de confirmare in gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

- Dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit (e) sau (f), la art. 544 alin (1) lit (d) sau (e), respectiv art. 628 alin. (1) lit. (d) sau (e) din legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;

- Cazier judiciar;

- Certificat medical din care sa rezulte faptul ca este apt din punct de vedere psihic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

- Chitanta de plata a taxei de concurs

- Copia actului de identitate in termen de valabilitate.

 

TAXA DE CONCURS ESTE DE 150 LEI

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

INSCRIERILE LA CONCURS SE FAC LA SEDIUL UNITATII, IN TERMEN DE 15 ZILE CALENDARISTICE DE LA APARITIA ACESTUI ANUNT, IAR CONCURSUL SE ORGANIZEAZA IN PERIOADA CUPRINSA INTRE 31 SI 90 DE ZILE DE LA PUBLICAREA IN "VIATA MEDICALA".